Business Coaching

Arvosta omia ja henkilöstösi voimavaroja! Business Coaching auttaa tunnistamaan olemassa olevia voimavaroja ja rohkaisee niiden hyödyntämiseen.

Mitä Business Coaching on?

Business Coaching on ennalta sovitun mittainen, tavoitteellinen valmennusprosessi. Coaching ei ole koulutusta, konsultointia tai mentorointia, vaan aktiivisen kuuntelun, herättävien kysymysten ja eteenpäin vievän prosessin avulla tapahtuvaa henkilön omaa kasvua ja vastuunottoa tukevaa oivalluttavaa valmentamista. Coach ei neuvo coachattavaa, vaan auttaa tätä asettamaan omia tavoitteitaan ja etenemään niitä kohden omaa henkilökohtaista ja ammatillista potentiaaliaan hyödyntäen.

Coachingprosessi voi koostua esimerkiksi 6 x 90 minuutin mittaisista valmennustapaamisista välitehtävineen ja kestää 3–6 kk. Jokainen coachingprosessi on kuitenkin omanlaisensa. Prosessin pituudesta, tapaamiskertojen määrästä, tavoitteista ja mittareista sovitaan yhdessä coachin, coachattavan ja työantajan edustajan kanssa. Itse valmennuskerrat ovat kuitenkin aina valmentajan ja valmennettavan välisiä kahdenkeskisiä, luottamuksellisia tapaamisia. Ulkopuolisen valmentajan kanssa käydyissä luottamuksellisissa keskusteluissa on mahdollista aivan uudella tavalla peilata itseään suhteessa omaan työrooliin, organisaatioon ja sen tavoitteisiin, vuorovaikutussuhteisiin jne.

Mihin Business Coaching soveltuu?

Business Coaching soveltuu esimerkiksi:

  • tukemaan uutta esimiestä uuteen rooliin kasvamisessa
  • antamaan uudenlaista näkökulmaa johtotehtävässä toimivalle
  • auttamaan uran muutostilanteissa
  • avuksi ajankäytön hallinnan haasteisiin
  • avaamaan solmuja vuorovaikutustilanteissa

Business Coaching sopii hyvin myös yrittäjälle avuksi omien tavoitteiden ja ajatusten jäsentämiseen.

Oma esittelyni coachina

Minulla on Businesss Coaching Instituten (BCI) myöntämä Certified Business Coach (CBC) -sertifikaatti ja toimin International Coaching Federationin (ICF) määrittämien ydintaitojen ja eettisten ohjeiden mukaisesti.

Coachin rooliin ei kuulu neuvoa coachattavaa tämän työrooliin kuuluvissa substanssiasioissa, mutta toki coachin on syytä riittävällä tavalla ymmärtää sitä toimintaympäristöä, jossa coachattava toimii. Oma taustani esimiestehtävissä ja roolini esimiestyön kehittäjänä HR-tehtävissä antavat hyvät eväät erityisesti esimiestyön ja johtamisen haasteiden ymmärtämiseen.

Teen myös yhteistyötä AS3 Finland Oy:n kanssa: toimin Senior Coachina outplacement-valmennuksissa ja olen käynyt AS3:n Job Transition Management -sertifiointikoulutuksen.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!