Business Coaching

Arvosta omia ja henkilöstösi voimavaroja! Business Coaching auttaa tunnistamaan olemassa olevia voimavaroja ja rohkaisee niiden hyödyntämiseen.

Mitä Business Coaching on?

Business Coaching eli ammattimainen, työelämään liittyvä coaching, on ennalta sovitun mittainen, tavoitteellinen valmennusprosessi. Coaching ei ole koulutusta, konsultointia tai mentorointia, vaan aktiivisen kuuntelun, herättävien kysymysten ja eteenpäin vievän prosessin avulla tapahtuvaa henkilön omaa kasvua ja vastuunottoa tukevaa oivalluttavaa valmentamista. Coach ei neuvo coachattavaa, vaan auttaa tätä asettamaan omia tavoitteitaan ja etenemään niitä kohden omaa henkilökohtaista ja ammatillista potentiaaliaan hyödyntäen.

Coachingprosessi voi koostua esimerkiksi 6 x 90 minuutin mittaisista valmennustapaamisista välitehtävineen ja kestää 3–6 kk. Jokainen coachingprosessi on kuitenkin omanlaisensa. Prosessin pituudesta, tapaamiskertojen määrästä, tavoitteista ja mittareista sovitaan yhdessä coachin, coachattavan ja työantajan edustajan kanssa. Itse valmennuskerrat ovat kuitenkin aina valmentajan ja valmennettavan välisiä kahdenkeskisiä, luottamuksellisia tapaamisia. Ulkopuolisen valmentajan kanssa käydyissä luottamuksellisissa keskusteluissa on mahdollista aivan uudella tavalla peilata itseään suhteessa omaan työrooliin, organisaatioon ja sen tavoitteisiin, vuorovaikutussuhteisiin jne.

Mihin Business Coaching soveltuu?

Business Coaching soveltuu esimerkiksi:

 • tukemaan esihenkilöä kehittymään ja menestymään roolissaan
 • tukemaan uutta esihenkilöä uuteen rooliin kasvamisessa
 • antamaan uudenlaista näkökulmaa johtotehtävässä toimivalle
 • auttamaan erilaisissa uran muutostilanteissa
 • avuksi ajankäytön hallinnan haasteisiin
 • avaamaan solmuja vuorovaikutustilanteissa

Business Coaching sopii hyvin myös yrittäjälle avuksi omien tavoitteiden ja ajatusten jäsentämiseen.

Oma esittelyni coachina

Minulla on Businesss Coaching Instituten (BCI) myöntämä Certified Business Coach (CBC) -sertifikaatti ja olen International Coaching Federationin (ICF) jäsen. Toimin kaikissa tilanteissa ICF:n määrittämien ydintaitojen ja eettisten ohjeiden mukaisesti.

Coachin rooliin ei kuulu neuvoa coachattavaa tämän työrooliin kuuluvissa substanssiasioissa, mutta toki coachin on syytä riittävällä tavalla ymmärtää sitä toimintaympäristöä, jossa coachattava toimii. Oma taustani esihenkilötehtävissä ja roolini esihenkilötyön kehittäjänä HR-tehtävissä antavat hyvät eväät erityisesti esihenkilötyön ja johtamisen haasteiden ymmärtämiseen.

Teen myös yhteistyötä AS3 Finland Oy:n kanssa: toimin Senior Coachina toteuttaen ura- ja työnhakuvalmennuksia ja coaching-prosesseja.

Coach-koulutukseni:

 • 2021 eCoach Training Certicate, AS3 Academy
 • 2017 Group and Team Coaching Diploma, Business Coaching Institute
 • 2017 Transition Coach Foundation, AS3 Academy
 • 2017 Job Transition Coach, AS3 Academy
 • 2016 Certified Business Coach, Business Coaching Institute

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!