HR-palvelut

Arvo HR-palvelu tarjoaa ulkopuolista, ammattimaista ja aikaansaavaa apua henkilöstöasioiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Olemme tukena ja apuna tarvittaessa tai vastaamme henkilöstöasioista kokonaisvaltaisesti.

Henkilöstöpäällikköpalvelu

Henkilöstöasioihin liittyy paljon lakisääteisiä asioita, joissa on pysyttävä ajan tasalla. Samaan aikaan on tärkeää löytää aikaa yrityksen omien henkilöstökäytäntöjen sujuvoittamiseen ja henkilöstöjohtamisen käytäntöjen kehittämiseen. Liiketoiminnassa menestyminen ja henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat toisistaan riippuvaisia.

Yrityksessä ei aina ole osaamista HR-asioiden ammattimaiseen hoitamiseen. Kun yrityksen kokoon nähden ei vielä ole järkevää palkata kokoaikaista henkilöä HR-tehtäviin, tuo osa-aikainen, joustava ja ammattimainen henkilöstöpäällikköpalvelu ratkaisun tilanteeseen.

Henkilöstöpäällikköpalvelumme voi olla toistaiseksi jatkuvaa, se voi olla määräaikainen projekti tai se voi olla sopimus siitä, että olemme tarvittaessa apuna ja tukena erilaisissa HR-asioissa yrityksen elinkaaren aikana. Arvo HR-palvelu toimii aina liiketoimintalähtöisesti ja arvostaen yrityksessä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Me ulkopuolelta emme sanele, kuinka asiat teillä pitäisi hoitaa, vaan annamme asiantuntevaa apua ja teemme ja kehitämme yhdessä teidän kanssanne.

Arvo HR-palvelu on joustava. Työskentelemme useimmiten tuntiveloituksella, laskuttaen vain aktiivisesta työstä. Otamme vastuullemme henkilöstöasioiden hoitamisen kokonaisuudessaan tai hoidamme vain yhdessä sovitut osa-alueet tai projektit. Teemme työtä tiloissanne osana työyhteisöänne tai tulemme käymään vain tarvittaessa.

Henkilöstöpäällikköpalvelu voi kattaa esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

 • rekrytointi – ilmoittelusta haastatteluihin
 • työsuhdeasiat – työsuhteen elinkaari dokumentteineen
 • perehdytys – ohjeistuksen ja seurannan rakentaminen ja tuki esimiehille
 • osaamisen kehittäminen – kehityskeskustelukäytännöistä koulutusten hankintaan ja koulutus-, osaamis- ja pätevyystietojen hallintaan
 • työsuojelu ja työturvallisuus – toimintamallit, dokumentit
 • työkykyasioiden koordinointi – työterveyspalveluiden kilpailuttaminen, aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa, varhaisen tuen toimintamallit
 • HR-järjestelmät – hankinta, pääkäyttäjänä toimiminen, tuki muulle organisaatiolle
 • HR-mittaristo – laadinta, raportointi, seuranta

Henkilöstöjohtamisen käytäntöjen kehittäminen projektina

Osallistava, aikaansaava ja yrityksessä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä arvostava ulkopuolinen asiantuntija on hyvä ratkaisu myös tukemaan jonkin yksittäisen henkilöstöjohtamisen osa-alueen kehittämistä ja uusien toimintatapojen omaksumista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

 • kehityskeskustelukäytännöt
 • perehdyttäminen
 • esimiestyön kehittäminen
 • henkilöstökäsikirjan tai -intranetin laatiminen
 • työhyvinvointitutkimukset ja niiden hyödyntäminen
 • lakisääteiset henkilöstösuunnitelmat

Osaamiskartoitukset

Organisaatiossa olevan ja organisaatiossa tarvittavan osaamisen pilkkominen nimetyiksi ja arvioitaviksi osasiksi voi tuntua hankalasti kiinni tartuttavalta asialta. Juuri oikeanlaisen, strategian kannalta merkityksellisen osaamisen tunnistaminen ja edelleen kehittäminen on kuitenkin liiketoiminnan menestyksen kannalta olennaista.

Palveluna toteutettava osaamiskartoitus perustuu lukuisten eri työroolien mukaisiin valmiisiin osaamisprofiileihin, joiden pohjalta oman organisaation osaamisprofiilien muodostaminen onnistuu nopeasti ja helposti. Osaamiskartoitus voidaan tehdä itsearviona sekä esimies- , kollega- tai asiakasarviona helppokäyttöistä C&Q -työkalua hyödyntäen. Samalla työkalulla voidaan helposti toteuttaa myös henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat ja niiden seuranta.

Yhteistyössä:

Ota yhteyttä ja kysy lisää HR-palveluista!